یک مطالعه که اخیرا در آلمان انجام شده نشان داده است که تنها ترویج مصرف آب به طور موثر در میان کودکان در مدارس ابتدایی، مانع اضافه وزن می شود لذا تشویق کودکان به مصرف نوشابه های بدون کالری ( مانند آب ) باید بخشی از مشاوره های گسترده تر در شیوه زندگی و تغذیه باشد. آب در تمام واکنش های شیمیایی که در بدن رخ می دهد شرکت می کند.
درصد آب بدن با ( ساختاربدن، سن و جنس ) متفاوت است شیرخواران و کودکان شامل بیشترین سهم از آب در حدود 77 درصد، مردان بزرگسال 60 درصد آب، زنان 50 درصد آب و سالمندان معمولا کمترین نسبت آب بدن45 درصد دارند با این حال، بافت چربی شامل حداقل آب در تمام بافت های بدن است و به همین دلیل افراد چاق معمولا یک درصد آب بدن کمتر از همگروه سنی خود دارند.
به طور متوسط مقدار آب در بدن انسان در محدوده 50 – 75٪ بدن انسان بالغ است درصد آب در نوزادان ( به علت درصد چربی پایین و داشتن بدنی عضلانی ) به طور معمول در حدود 75- 78٪ و بالاتر از بالغین است.
ترکیب بدن با توجه به جنس و سطح آمادگی جسمانی متفاوت است زیرا بافت چربی آب کمتری از بافت بدون چربی دارد زنان به طور طبیعی بافت چربی بیشتری نسبت به مردان دارند. مردان و زنان دارای اضافه وزن باید آب بیشتر ( معمولاً 1 درصد ) نسبت به همتایان لاغر خود بخورند. مقدار زیادی از آب در داخل سلولهای بدن انسان است در واقع، میلیاردها سلول ما باید برای زندگی آب داشته باشد.