بطور کلی رطوبت یا همان آب در ساختار چوب به ۳ صورت مختلف وجود دارد که عبارتند از :
آب آزاد ، یا آبی که به صورت مایع در حفره های سلول های چوب وجود دارد و توسط نیروی مویینگی نگهداری می شود . درصد رطوبت با وجود آب آزاد می تواند از ۳۰ تا ۲۰۰ درصد تغییر کند . یعنی هر چوب کاملا خشک تا ۲ برابر وزن خودش می تواند آب جذب کند . لازم بذکر است که این آب در مراحل اولیه خشک کردن چوب از آن خارج می شود .
آب آغشتگی ، این آب در داخل دیواره سلول های چوبی است و به کمک نیروهای جذب سطحی به حالت چسبیده به مولکول های زنجیره سلول قرار دارد . جداسازی این آب از چوب به انرژی بیشتری نسبت به آب آزاد احتیاج دارد . پس چوب ابتدا آب آزاد و بعد آب آغشتگی را از دست می دهد .
آب نهادی ، آبی که در ساختمان مولکولی غشاء سلولی وجود دارد و جدا کردن آن از چوب مشکل است چرا که باید چوب تجزیه شود . این مقدار آب در اندازه گیری مقدار رطوبت چوب تاثیری ندارد .