سیستم خنک کننده خودرو:

وظیفه دستگاه خنک کاری موتور وسایل نقلیه آن است که از بالا رفتن درجه حرارت موتورو ایجادضایعات در اجزای موتور جلوگیری نماید.آب در اطراف سیلندر و سرسیلندردر مجاری مخصوصی حرکت می کند .برای آنکه سرعت خنک کاری مواضع گرم افزایش یابد توسط پمپی آب را به حرکت در میاورند . پمپ آب یا واتر پمپ وظیفه دارد آب را قسمت پایین رادیاتور کشیده و آن را به مجاری اطراف سیلندر برساند.آب پس از گرفتن گرمای سلیندرها به سر سیلندر هدایت گردیده و گرمای محفظه احتراق و سیت سوپاپها را نیز گرفته و بوسیله لوله لاستیکی از بالا به رادیاتور می ریزد.

خصوصیات سیستم خنک کننده

1- کاهش گرمای اب (تادرجه حرارت c80)

توجه :درجه حرارت آب موتور نباید بیش از c3 بالاتر ازحد مجاز باشد

2- جریان هوای خارج راکشیده آب رادیاتور را خنک می کند

دستگاه سیستم خنک کننده تشکیل شده از

• رادیاتور

• لوله ناقل آب

• واتر پمپ

• مجاری آب در بلوک سیلندر