آب در سیستم گرمایشی:
استفاده از پکیج گرمایی در کلیه سیستم‌هایی که از طریق انتقال آب گرم فضای ساختمان را گرم می‌کنند، کاربرد دارند. کاربرد پکیج در جایی که از سیستم‌هایی مانند سیستم‌های جذبی که جهت سرمایش و گرمایش استفاده می‌شود و یا سیستم تهویه بر اساس ورود هوا به فضای ساختمان باشد و کنترل رطوبت فضا نیز در آن وجود داشته باشد، مناسب نیست.

در واقع می‌توان در سیستم‌های گرمایش از کف و سقف و گرمایش به کمک شوفاژ و تهویه به کمک فن‌کویل، از پکیج دیواری استفاده نمود. هنگام استفاده از پکیج در هر کدام از سیستم‌های زیر ملاحظاتی وجود دارد که هنگام طراحی بایستی در نظر گرفته شود. برای مثال در استفاده از سیستم گرمایش از کف و سقف، در صورتی که طول لوله‌های به کار رفته زیاد باشد و یا خم‌ها و چند راهی‌های موجود در لوله کشی زیاد باشد بایستی پمپ به کار رفته در پکیج به نحوی انتخاب شود که علاوه بر داشتن توانایی غلبه بر فشار مقاوم در لوله‌ها بتواند دبی لازم برای جابجا کردن مقدار مناسبی از آب گرم را داشته باشد.

شوفاژها معمولا کمتر از سایر روش‌ها نیروی مقاوم در برابر جریان آب را ایجاد می‌کنند، زیرا پیچیدگی کمتری در لوله‌کشی آنها وجود دارد و همچنین طول لوله به کار رفته در لوله‌کشی آنها در کمترین حالت ممکن طراحی می‌شود. بنابراین در صورت وجود محدودیت در انتخاب پمپ به کار رفته در پکیج، استفاده از شوفاژها مناسب برای انواع پکیج‌ها است.