در سیستم های RO ، به جهت افزایش غلظت یونهای موجود در پشت ممبرانها و افزوده شدن تدریجی آن، پتانسیل رسوبگذاری افزایش خواهد یافت. در این شرایط جهت جلوگیری از رسوبگذاری، آنتی اسکالانت به ورودی سیستم RO افزوده خواهد شد. میزان تزریق آنتی اسکالانت با توجه به آنالیز آب خام و شرایط طراحی سیستم توسط نرم افزار تعیین می گردد.

با توجه به فاکتورهای فوق، شرکت سازنده آنتی اسکالانت، با پیشنهاد آنتی اسکالانت مناسب، کارایی بلندمدت و صحیح سیستم RO را تضمین می نماید.

میزان تزریق آنتی اسکالانت به فاکتورهای زیر بستگی دارد:
– آنالیز آب خام
– pH آب خام
– ریکاوری سیستم RO

در این راستا شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش نماینده ی رسمی شرکت ITAL MATCH در ایران مفتخر است تا با عرضه ی این ترکیب فوق العاده از برند DEQUEST در قالب آنتی آسکالانت های مدل های SPE0125 و SPE0106 در ایران، طیف وسیعی از مشتریان خود را از این محصول بهره مند گرداند.