فعالیت های آبسان پالایش در زمینه ی ابنیه و زیر ساخت

ابنیه و زیر ساخت جزء جدایی ناپذیر از هر تصفیه خانه است. شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش با بهره گیری از تیمی کارآمد و تکیه بر تجربه خود توانسته است این شاخه از زمینه های فعالیت خود را همپای بزرگترین شرکت های زیرساخت کشور به پیش ببرد.

ساخت انواع سوله های اختصاصی تصفیه خانه های آب با رعایت ظوابط ایمنی مختص و شرایط بهره برداری از تصفیه خانه های آب، توانمندی در ساخت انواع سازه های هیدرولیکی و آبی از قبیل تاسیسات آبگیری از دریا جهت آب شیرین کن ها، تونل های انتقال آب و تاسیسات از جمله خدمات تکمیلی است که آبسان پالایش آنها را به صورت تخصصی ارائه می نماید.

خدمات شرکت آبسان پالایش در زمینه ی زیرساخت های صنعت آب به شرح ذیل می باشد.

ابنیه

مهندسی و اجرای ابنیه از قبیل ساختمان های اداری، سوله های صنعتی و …

زیرساخت

مهندسی و اجرای زیرساخت از قبیل راه، پل، تونل های تاسیساتی

سازه های آبی

مهندسی و اجرای مخازن بتنی و سازه های هیدرولیکی مانند کنال، آبگیر دریا و رودخانه، آب بند و …