اثرات ذوب شدن یخچال های طبیعی:
ذوب شدن یخچالها فرایندی طبیعی است. هنگامی که درجه حرارت افزایش می‌یابد، لایه‌های بالایی یخچالها شروع به آب شدن، می‌کنند. در این فرایند آب آشامیدنی تازه و آب مورد نیاز کشاورزی بسیاری از نقاط جهان تأمین می‌شود. بعضی از کشورها به این جریان آب جهت تولید الکتریسیته وابسته هستند. یخچال ذوب شده با برفهای بیشتری جای گزین خواهد شد و این روند ادامه می‌یابد.
امروزه یخچالها با سرعت بیشتری نسبت به حد طبیعی در حال ذوب شدن، هستند.
ذوب شدن یخچالها فرایندی است طبیعی، اما مقدار یخچالی که ذوب شده است بایستی با برف بیشتری جای گزین گردد. این فرایند به طور تقریبی در تمام نقاط دنیا اتفاق نمی‌افتد. گرم شدن کره‌ی زمین، متوسط دمای سر تا سر جهان را افزایش داده است، و موجب شده که یخچال ها نسبت به سالهای گذشته بیشتر ذوب گردند. برفی که می‌بارد به خوبی نمی‌تواند میزان برف آب شده را پوشش دهد. پیامدهای آن نه تنها در اندازه‌ی یخچالهایی که در حال نا پدید شدن هستند‌، دیده می‌شود، بلکه، برای ساکنینی که زندگیشان به این یخچالها وابسته است تهدید بزرگی است.