خشکسالی جزو بلاهای طبیعی و خزنده بوده و به نوعی به‌عنوان بی سر و صداترین بلای طبیعی است. با این وجود اثرات زیانبار آن گاهی از هر بلای دیگری بیشتر نمود پیدا می‌کند و پیامدهای آن تا سال‌ها بر یک جمعیت و یا یک منطقه به جا می‌ماند.

اگر از بین تعاریف متعددی که برای خشکسالی بیان شده است، خشکسالی را محصولی از کمبود بارش در یک دوره ممتد زمانی که به‌طور معمول یک فصل یا بیشتر است، تعریف کنیم، از مهمترین پیامدهای این کمبود، اختلال در بخش‌های مختلف زیست محیطی به‌ویژه محیط زیست طبیعی است.

در حال حاضر با توجه به اثرات مستقیم و غیرمستقیم خشكسالی جانوران تنها در محدوده مناطق حفاظت شده زیست می‌کنند و به ندرت در سایر مناطق مشاهده می‌شود.گونه‌های نادر گیاهی و جانوری دیگری شامل پستانداران، پرندگان، آبزیان وگیاهانی هستنـد كه در اكثر زیستگاه‌ها نسل آنها از بین رفته و در زیستگاه‌های باقی مانده به حداقل كاهش یافته است. این گونه‌ها اگر مورد حفاظت و حمایت قرار نگیرند، با تهدیدات جدی مواجه خواهند شد.