‌با توجه به افزایش دما در فصل تابستان برای حفظ تنوع‌زیستی یک منطقه باید مبانی حراست و بسترهای لازم برای تامین نیازهای آبی و غذایی حیوانات فراهم شود.
در خصوص تشدید گرما و اثرات آن در حیات گیاهی و جانوری با تاکید بر اینکه گرما به همان اندازه که می‌تواند مفید باشد، می‌تواند تخریب در پی داشته باشد. گرما در شرایط خوب رشد گیاه و جانور را در پی دارد، اما باید بررسی شود که این گرما در چه شرایطی می‌تواند بد باشد.

اگر شرایط مانند شرایط کنونی که در ایران حاکم است، مناسب نباشد می‌توان آثار تخریبی افزایش دما و گرما را شاهد بود. در حال حاضر در کشور دما بالاست، آب کم است، مراتع خشک شده‌اند و افزایش دما و گرما می‌تواند زیستگاه و حیات گیاهی و جانوری را به چالش بکشاند.

افزایش دما و گرما قدرت تبخیر را بالا می‌برد و آب در دسترس گیاه و جانور را از بین می‌برد. این کاهش آب رشد گیاه و جانور را در مراحل اولیه کاهش می دهد و گاه گرما و تبخیر زیاد منجر به توقف رشد در برخی مناطق می‌شود که نابودی جمعیت زیستی را به همراه خواهد داشت، به همین دلیل لازم است که در شرایط کنونی و در زمان افزایش دما بستر لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات این چنینی برای گیاهان و جانوران فراهم شود.