شرکت آبسان پالایش موفق به اخذ گواهینامه های IMS شامل سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2008 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتOHSAS 18001 :2007، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 :2004 از موسسه TUV Intercert گردید.
قطعا این موفقیت که مرهون همکاری کلیه همکاران محترم و سخت کوش است، مهر تاییدی بر اعتقاد راسخ آبسان پالایش به پیاده سازی استانداردهای روز دنیا در کلیه ساختارهای شرکت می باشد.