حضور فعال شرکت آبسان پالایش در هشتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی استان بوشهر در شهرستان عسلویه(قطب صنعت نفت، گاز و پتروشیمی)
شرکت آبسان پالایش علاوه بر پذیرایی از بازدیدکنندگان تخصصی این نمایشگاه و ثبت درخواست ایشان جهت همکاری های بعدی، به عنوان شرکتی دانش بنیان، تجربیات علمی خود را، در سمیناری با موضوع آشنایی با فرایندهای تصفیه و نمک زدایی آب دریا، در اختیار شرکت کنندگان و بازدید کنندگان از این نمایشگاه گذاشت.