اولین کنگره آب خاک و علوم محیطی با حضور جمع کثیری از دانشمندان شناخته شده ی بین المللی، اساتید، صاحبنظران و مسئولان کشور در تاریخ 11 و 12 اسفندماه 96 در دانشگاه شهید بهشتی تهران – پردیس فنی و مهندس شهید عباسپور برگذار گردید. در این همایش شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش با ارائه ی راهکارهای بهینه سازی شده در زمینه ی افزایش بهره وری در فناوری های بازیافت فاضلاب های شهری و صنعتی، یکی از مهمترین محورهای این همایش را با موضوع بازیافت پساب های شهری و صنعتی پوشش داد.

در این همایش خانم دکتر بریجانی به نمایندگی از شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش آخرین دستاوردهای فنی و تکنولوژیک این شرکت را در زمینه ی بازیافت پسابهای شهری و بازگردانی آن در صنعت را ارائه نمود. همچنین مشروحی از این دستاوردها در قالب یک مقاله ی علمی در این همایش ارائه و منتشر شد. این مقاله هم اکنون در پایگاه اطلاعاتی این شرکت به آدرس زیر قابل دسترس است.

دانلود مقاله

بازتاب این همایش در سایر خبرگزاری ها: