در رویداد بین المللی رتبه بندی مهارتی مدیران و کارآفرینان، شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش موفق به دریافت نشان برتر IPC گردید. در این رخداد بین المللی خانم دکتر بریجانی به نمایندگی از مدیریت شرکت جناب آقای مهندس محسنی این نشان را دریافت کردند.
ملاک های مورد ارزیابی داوران این دوره از BAF، برجستگی مهارت های مدیریت کلان شرکت ها در شاخص های، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی و تجاری و شاخصه های ارزیابی در خصوص رشد و توسعه ی شرکت ها بود.
رویداد بین المللی رتبه بندی مهارتی مدیران و کارآفرینان در تراز جهانی یا Business Accreditation Forum به تاریخ هشتم آذر ماه 1396 به حضور جمع کثیری از کارآفرینان و صاحبان صنایع بزرگ کشور در سالن همایشهای سازمان صدا و سیما بر گذار گردید.