اهمیت آب در صنعت کنسروسازی:
آب یکی از مهمترین و بیشترین مواد مصرفی کارخانه های کنسرو سازی را تشکیل می دهد و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد از جمله :
· شستشو مواد اولیه به منظور حذف آلودگی ها
· انتقال و جابجايي مواد اوليه در مراحل فرآيند از قسمتي به قسمت هاي ديگر
خيس كردن پاره اي از مواد مانند لوبيا.
گرم كردن مقدماتي ، بلانچينگ، تمپرينگ، مشروط كردن و انتقال دما.
تهية شربت وآب نمك به عنوان جزيي از فرمول در فرآورده هاي گوناگون.
مصرف ديگ بخار .
مصارف عمومي.
بديهي است وي‍ﮋگي هاي آب مورد استفاده براي هر يك از موارد بالا متفاوت است و از طرفي آب حاصل از منابع مختلف، از نظر درجة خلوص و ميزان عوامل ناخواسته فيزيكي ، شيميايي و بيولوﮋيكي متفاوت است و بنابراين اغلب لازم است وي‍ﮋگيهاي آب در دسترس با وي‍ﮋگيهاي مورد نظر براي موارد گوناگون تنظيم گردد
عوامل ناخواسته موجود در آب كه براي كاربدهاي مختلف بايد يا حذف شوند