یکی از 4 ایستگاه پمپاژ عظیم ساخته شده در طرح آبرسانی به مجتمع چادرملو