جناب آقای مهندس حبیب الله بی طرف در جریان دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نفت از دستاوردهای فنی و تکنولوژیک شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش دیدن کردند.
دوازدهمین نمایشگاه با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی , حبیب اله بیطرف معاون وزیر نفت در حوزه پژوهش و فناوری , مدیران صنعت نفت استان , مقامات استان ، مدیر و مسوولین منطقه , روابط عمومی ستاد و جمعی از مقامات دولتی افتتاح شد.
این نمایشگاه به همراه نمایشگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست برگزار شد و تعداد زیادی از شرکت های صنعت نفت (دولتی وخصوصی ) وبرخی از شرکت های خارجی در آن حضور داشتند .
در این نمایشگاه برخی دستاوردهای فنی و تکنولوژیک شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش در حوزه های مرتبط با صنعت نفت مانند بازیافت پسابهای شهری و صنعتی و احداث مجتمع های یوتیلیتی در معرض دید عموم قرار گرفت،
این نمایشگاه از ۲۳ مهر ماه آغاز و ۲۶ مهر ماه به کار خود پایان داد.

منبع : وبسایت شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی