بهره برداری و تعمیرات یکی از زمینه های جانبی فعالیت شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش است که با تکیه بر توانمندی های بی شمار این شرکت در زمینه مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت توانسته است گستره ی وسیعی از خدمات را در این زمینه به مشتریان خود ارائه نماید.

1- بهره برداری از تصفیه خانه های آب و آب شیرین کن
2- بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب
3- بهره برداری از خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ
4- انجام تعمیرات سالانه و دوره ای تصفیه خانه های آب
5- انجام تعمیرات سالانه و دوره ای تصفیه خانه های فاضلاب
6- انجام تعمیرات سالانه و دوره ای خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ