چگونگی بیرون آمدن اولین خشکی زمین از آب:
قاره‌های کنونی زمین ۳ میلیارد سال پیش از اقیانوس‌ها سر برافراشتند. این تخمین نزدیک به یک میلیارد سال بیشتر از چیزی است که زمین‌شناسان پیش‌بینی می‌کردند.

کره زمین تنها سیاره در منظومه شمسی محسوب می‌شود که سطح آن از اقیانوس‌ها و خشکی تشکیل شده است. گفتنی است هم‌اکنون بلندترین نقطه خشکی‌های کره زمین در حدود ۹ کیلومتر بالاتر از سطح آب اقیانوس‌ها قرار دارد.

هر یک از قاره‌ها و خشکی‌های زمین از پوسته‌ای ضخیم و بسیار سخت تشکیل شده‌اند که عمق آن‌ها در بیشتر نواحی کره زمین به‌طور متوسط به بیش از ۳۵ کیلومتر می‌رسد، این در حالی است که پوسته صلب و چگال زیر اقیانوس‌ها تنها ۷ کیلومتر عمق دارد. از همین رو پوسته قاره‌ای به علت ضخامت بیشتر در کمتر جایی به زیر پوسته اقیانوسی می‌رود و این پدیده تاکنون باعث باقی ماندن بسیاری از سنگ‌های قاره‌ای کهن پوسته کره زمین در طی سال‌های متوالی شده است؛ اما روزهای ابتدایی و چگونگی پیدایش این قاره‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.