هر وقت علائم اوليه بيماری مانند تب، تهوع و اسهال را مشاهده كرديد يعنی بدن شما به آب بيشتری نياز دارد. پس از راه هايی مانند استفاده از محلول های خوراكی (او آر اس) ، نوشيدن آب معمولی يا ساير مايعات، آب از دست رفته را به بدن تان بازگردانيد.

البته برخی از مشكلات قلبی و گروهی از بيماری های مربوط به كليه و غدد فوق كليوی با كاهش مصرف آب در ارتباط هستند كه در موارد حاد پزشک بيماران را راهنمايی می كند چه زمانی منع مصرف آب دارند. شايد وقتی دچار گلو درد می شويد نوشيدن آب برايتان دشوار باشد اما بايد بدانيد مصرف آب در دوران بيماری ضروری است. به خصوص اگر بيماری با تب همراه باشد.

بیماریهای ناشی از آلودگی آبها

مطالعات جدید نشان داده است که کادمیم Cd اثرات ژنتیکی شدیدی بر روی انسان و حیوان دارد. مادرانی که در معرض آلودگی کادمیم قرار دارند, نوزادانی به دنیا می آورند که فک پایینی آنها تخریب شده است.