مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بحث تامین آب در صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از مشکلات اساسی بخش پتروشیمی اشاره کرد.
با توجه به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ایجاد خودکفایی در کشور، امسال فعالیت‌های خوبی انجام شد که امیدواریم در سال‌های آینده شاهد ادامه این حرکت باشیم.

از 76 طرح کشور در این زمینه، 42 طرح تولیدی بوده که 36 طرح در منطقه عسلویه، 17 طرح در ماهشهر و حدود 14 طرح در استان فارس و بیشتر در مناطق جنوبی آن در حال اجرا است.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابراز داشت: بحث تامین آب در صنایع پتروشیمی دارای اهمیت بالایی است و تنها وعده دادن مسئولان کفایت نمی‌کند چرا که ایجاد مشکل در این بخش باعث بروز هزینه بالایی برای کشور می‌شود و آبفای این استان باید رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

این مسئول با تاکید بر لزوم ایجاد کنسرسیوم علمی ادامه داد: دانشگاه باید با صنایع مختلف در ارتباط باشد و واحدهای پژوهشی وزارت و دانشگاه با تشکیل کنسرسیوم می‌توانند این امر را تحقق بخشند.

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد: دانشجویان را باید با صنعت پتروشیمی و موضوعاتی چون تامین آب در صنایع پتروشیمی آشنا کرد تا با تجمیع علمی از ایجاد هزینه پژوهشی موازی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر‌ لزوم تشویق شرکت‌های خصوصی فعال خاطرنشان کرد: حمایت مالی در هر قالبی از بخش خصوصی و ایجاد قانونمندی کارساز برای توسعه این بخش ضروری است.