تخمین مقدار باقی مانده از آب در کره زمین:
زمانی که صحبت از کمبود منابع آب زمین پیش می آید، ‌معمولا تصور اینکه دقیقا چقدر آب دیگر بر روی زمین باقی مانده کاری دشوار است، از این رو پروژه مطالعه زمین شناسی دولت آمریکا کار را ساده تر کرده و مقدار دقیق آب باقی مانده بر روی زمین را اعلام کرده است.
بر اساس نتایج یه دست آمده از این مطالعه،‌ تمامی آبی که بر روی سطح زمین باقی مانده را می توان درون حبابی به وسعت 1384 کیلومتر گنجاند. با وجود اینکه 70 درصد از سطح زمین را آب فراگرفته است،‌ اما این لایه آب بسیار بسیار نازک است و از این رو می توان آن را درون توپی به این کوچکی گنجاند.
تمامی رودخانه ها،‌دریاها و دریاچه هایی که بر روی زمین وجود دارند و شاید به نظر بسیار بزرگ و عمیق باشند،‌ به راحتی درون حبابی که به نسبت ابعاد زمین بسیاری ناچیز و کوچک به نظر می آید جا می گیرند.