فاضلاب های تولیدی شامل فاضلاب های بهداشتی و صنعتی می باشند. این نوع فاضلاب ها حاوی آلودگی های مختلفی چون آلوودگی های بیولوژیکی و میکروبی می باشند که در صورت تخلیه به محیط زیست، مشکلات فراوانی از جمله انتشار بو و آلودگی های میکربی در آب های زیرزمینی، رشد و تکثیر جلبک ها در محیط های آبی و همچنین تهدید حیات ماهی ها و آبزیان در نتیجه کاهش اکسیژن محلول در آب را به دنبال خواهد داشت.
تصفیه خانه های شرکت آبسان پالایش به دو دسته صنعتی و بهداشتی (انسانی) تقسیم بندی می شوند. این تصفیه خانه ها بسته به نوع و کیفیت فیزیکی و شیمیایی فاضلاب و پساب شامل واحدهای مختلفی می باشد.
به منظور تصفیه فاضلاب برای حجم های بالا ( دبی بالای 500 مترمکعب در شبانه روز ) به صورت بتنی به همراه ساختمانهای جانبی مربوط بصورت EPC طراحی و اجرا می نماید. چرا که در چنین مواردی هزینه ساخت و بهره برداری از سیستم تصفیه به شدت کاهش می یابد.

مهمترین مزایای تصفیه خانه های بتنی فاضلاب بهداشتی عبارتند از:

1- هزینه بسیار کمتر آنها در ظرفیتهای بیش از 500 مترمکعب در شبانه روز
2- طول عمر بسیار بیشتر نسبت به سیستم های فلزی
3- امکان دفن تصفیه خانه در زمین به سبب مقاومت سازه ای بالا