در این رویداد بزرگ علمی خانم دکتر بریجانی، مسئول آزمایشگاه این شرکت به نمایندگی از طرف شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش به ارائه ی گزارشی از آخرین دستاورد های این شرکت در بازیافت فاضلاب های شهری و صنعتی پرداختند.
همچنین در این همایش گزارشی از پروژه ی بوتیا ارائه شد. پروژه ی نمونه بوتیا یک پایلوت فوق پیشرفته با مهندسی ایرانی برای تبدیل فاضلاب و پسابهای بسیار آلوده ی شهری به آب شرب است. البته در ایران به دلیل ملاحظات مذهبی از این منبع آبی تنها جهت مصارف صنعتی استفاده خواهد شد.

مشاهدی پروژه ی نمونه ی بازیافت فاضلاب شهری (بوتیا)
دانلود مقاله ی ارئه شده در کنفرانس