مهندسی، اجرا و سرمایه گذاری در پروژه های شبکه و خطوط انتقال آب و فاضلاب یکی از زمینه های تکمیلی فعالیت شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش است. تعامل با شرکت های مشاور بین المللی و بزرگترین سازندگان لوله و اتصلات و تجهیزات شبکه و انتقال، آبسان پالایش را قادر ساخته است تا بتواند گستره وسیعی از نیازهای مشتریان خود را به خدمات اتنقال و توزیع آب پوشش دهد.
خدمات نوینی مانندد مهندسی مجدد شبکه های فرسوده در کنار روشهای جدید لوله گذاری حفاری بدون ترانشه سبد خدمات و محصولات آبسان پالایش را به کاملترین و نوین ترین در صنعت آب ایران تبدیل کرده است.
ذیل فهرست خدمات و توانمندی های شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش را در این حوزه نشان می دهد:

فهرست خدمات و توانمندی ها در زمینه ی خطوط انتقال و شبکه های توزیع و جمع آوری آب و فاضلاب

خطوط انتقال آب

اجرای خطوط انتقال آب شرب
همچنین اجرای تخصصی پروژه های انتقال آب خام و خورنده، آب میان حوزه ای بین، انتقال آب دریا از دریا به تصفیه خانه و پساب آب شیرین کن از تصفیه خانه به دریا مشتمل بر کلیه سازه های آبگیر و دیفیوزرها. توانایی در اجرای خطوط انتقال به صورت بدون ترانشه جهت شبکه های شهری و اجرا در عمق دریا جهت پروژه های آب شیرین کن.

شبکه توزیع آب

اجرای شبکه های توزیع آب
توانایی در اجرای شبکه های پیشرفته توزیع آب و همچنین ارتقاء و مهندسی مجدد شبکه های توزیع فرسوده ی موجود در شهرها، اجرای شبکه به صورت بدون ترانشه جهت شهرها و معابر ترافیکی، اجرای شبکه های تمام اتوماتیک مجهز به سیستم های سنجش از راه دور SCADA .

شبکه جمع آوری فاضلاب

طراحی مشاوره مهندسی و سرمایگذاری در اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب، شهری و شهرک های صنعتی با روشهای نوین حفاری بدون ترانشه برای نقاط ترافیکی.

شبکه جمع آوری آبهای سطحی

اجرای شبکه جمع آوری آبهای سطحی، کاناک های روباز ، شبکه آبیاری و انتقال آب