آب مایع حیات است و همه ی موجودات برای ادامه زندگی وابسته به ان هستند.

حدود ۶۰ درصد وزن بدن مردان و حدود ۵۰ درصد وزن بدن زن ها را آب تشکیل می دهد.بنابراین نیاز بدن انسان به ان حیاتی است.نوشیدن میزان معین آب در روز ضروری است اما نیازی به زیاد کردن این میزان نیست.

کاری که باید بکنید جبران میزان آبی است که از دست می دهید.یک فرد متوسط روزانه حدود ۲ تا ۳ لیوان آب از تنفس، و ۱ لیوان دیگر از طریق عرق کردن از دست می دهد. اگر ۳ تا ۴ لیوان نیز به طور تقریبی از طریق ادرار دفع کند، بدن حدوداً به ۸ لیوان در روز آب نیاز پیدا می کند.شما باید همان میزان آبی که در روز از دست داده اید، را برای بدن دوباره تامین کنید نه بیشتر.اگر بیشتر از میزان مورد نیاز آب به بدن برسانید، تعادل الکترولیت ها از جمله سدیم در بدن از بین می رود که منجر به مشکلات گوارشی، حملات ناگهانی و حتی بیهوشی می شود.