خواص آب شور:
منظور از درجه شوری ، وزن تمام نمکهای موجود در یک لیتر آب اقیانوس در هر نقطه می‌باشد. برای تعیین درجه شوری ، روشهای غیرمستقیم مختلفی وجود دارد. با استفاده از جدول مخصوص می‌توان از وزن مخصوص آب دریا و یا از مقدار کلر استفاده کرد. قابلیت هدایت الکتریکی آب و میزان شکست نور در آن با میزان درجه شوری نسبت مستقیم دارد. از این دو ویژگی نیز می توان برای محاسبه درجه شوری آب دریا استفاده کرد.
اين آب داراى املاح فراوان است و در کيلومترها طول ساحل به راحتى در اختيار قرار مى‌گيرد. اين آب داراى املاح کلروره سديم و املاح مختلف ديگر؛ همچنين داراى گياهان و جانوران دريايى به خصوص جلبک و پلانکتون است که اثرات مفيدى براى بدن انسان دارد. وارد شدن در آب دريا باعث انبساط و تحريک دستگاه گوارش ، بالا رفتن تبادلات تنفسى و سرانجام احساس آرامش است.

استفاده از آب شور برای دام و طیور
شناسایی استانداردهای کیفی آب شور برای دام و طیور
امکان سنجی استفاده از آب شور برای پروش دام و طیور بر حسب نوع دامداری
استفاده از آب شور برای آبزی پروری

استاندارد کیفی و کمی آب شور برای آبزی پروری
امکان سنجی پرورش آبزیان در آبهای شور در مناطق مختلف کشور
معرفی آبزیان مناسب برای پرورش در آب شور