مدیریت فنی و اجرایی با در اختيار داشتن مدیر مهندسی، مدیران پروژه و مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه ، مدیرت کارخانه ، مدیریت QC و مدیریت R&D توان بالای فنی و اجرایی شرکت آبسان پالایش را بصورت دستورالعمل های مدون و مطابق با اصول حرفه ای کار پروژه به سرانجام میرساند. انجام مهندسی پروژه مطابق با زمانبندی و در نظر گرفتن کیفیت انجام پروژه با جلب رضایت کارفرما مطلوب و مورد نظر خواهد بود .