دلایل ترک خوردن چوب در هنگام از بین بردن آب چوب:
مطابق تجربه بدست آمده، مشکلات عمده در خشک کردن الوار این است که تمایل لایه های خارجی به سریع خشک شدن بیشتر از لایه های داخلی می باشد. اگر این لایه ها را بگذاریم زیاد خشک شوند “زیر نقطه اشباع فیبر “درحالیکه لایه های داخلی هنوز اشباع می باشد، استرس هایی (که استرس های خشک کردن نامیده می شود) در آن ایجاد می شود زیرا انقباض لایه های خارجی بوسیله لایه های مرطوب داخلی محدود می شود. (Keey et al., 2000). که طی آن گسیختگی در بافت چوب رخ می دهد، و در نتیجه اگر این استرس ها در میان رگه قدرتش در درون رگه نسبت به استحکام (پیوند فیبر به فیبر) افزون گردد، ترک ها و شکافها بوجود می آیند.

کنترل موفق عیب های احتمالی خشک کردن در یک خشک کن شامل، حفظ توازن بین سرعت تبخیر رطوبت از سطح و سرعت حرکت رطوبت از درون چوب می باشد.

یکی از موفق ترین روشهاي خشك كردن چوب یا خشک کردن موسمی، خشک کردن كورة ای (kiln drying) می باشد، که چوب داخل طبقات كورة به صورت دسته هایی قرارداده می شود و توسط بخار کردن و آزاد کردن آهسته بخار خشک می شود.