مصرف آب در سیستم های خنک کننده:
مصرف روزانه 200 لیتر آب در کولرها از استاندارد مصرف یک فرد در ایران و اروپا بیشتر است.
وی گفت: اگر هر خانوار (به طور متوسط 4 نفر) در صورتی که از یک کولر آبی استفاده کنند گویی یک نفر به سرانه افراد افزوده شده است که این امر مصرف بهینه از کولر‌های آبی در زمان استفاده را دو چندان می‌کند و با رفع نواقص کولر می‌توان بیشترین کارایی را از آن به دست آورد.
وی با تاکید بر اینکه کولرها حتما باید زیر سایه‌بان قرار گیرد و کانال عبور هوا یا باید در سایه باشد و یا به نحوی عایق‌بندی شود افزود: در ابتدای فصل گرما کولرها باید سرویس شوند و از نشتی شیر تامین آب کولر، شیلنگ و اتصالات جلوگیری شود.
مصرف آب كولر به طور متوسط در 20 ساعت شبانه روز 400 تا 450 ليتر است كه البته اين ميزان با توجه به تعداد ساعات مصرف متغير است.
استفاده از كليدهاي ترموستات و نصب آنها يكي ديگر از روشهاي موثر در كاهش مصرف انرژي و آب می باشد.