مقالات ارائه شده

در رویدادهای علمی توسط شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش

همایش شیمی و مهندسی شیمی
دانلود مقاله

عنوان مقاله :
طراحی، اجرا و بهره برداری سیستم های تصفیه آب و پساب جهت تامین آب صنعتی، آب شرب و آب مورد نیاز برج های خنک کن با دیدگاه بحران کم آبی(مطالعه موردی: کارخانه نورد -بردسیر)
ارائه شده در:
چهارمین کنفرانس ملی شیمی و مهندسی شیمی

دانلود مقاله

عنوان مقاله :
استفاده ی مجدد از فاضلاب شهری به منظور تولید آب صنعتی و بهداشتی، مطالعه موردی: شرکت فولاد بوتیای ایرانیان – کرمان
ارائه شده در:
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی

دانلود مقاله

عنوان مقاله :
طراحی، اجرا و بهره برداری از سیستم اسمز معکوس جهت نمک زدائی و تصفیه آب شور چاه های منطقه چادرملو به منظور تامین آب صنعتی
ارائه شده در:
کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

دانلود مقاله

عنوان مقاله :
احداث و بهره برداری از تصفیه خانه آب در کارخانه تولید سیمان به منظور تامین آب صنعتی و شرب با نگرش بحران کم آبی (مطالعه موردی : شرکت سیمان خاش)
ارائه شده در:
پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

دانلود مقاله

عنوان مقاله :
اهمیت بازیافت آب و فاضلاب در صنایع به عنوان راهکاری موثر جهت مقابله با بحران آب
ارائه شده در: اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی – 11 و 12 اسفندماه – دانشگاه شهید بهشتی تهران – پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

یاداشت های فنی :