در سیستم های تصفیه آب صنعتی به روش اسمز معکوس، پس از مدتی ممبران ها دچار گرفتگی (Fouling) می شوند ، که در این مواقع با تشخیص عامل گرفتگی از محلول مناسب برای شستشو استفاده کرده و عملیات شستشو (Cleaning) را توسط سیستم CIP انجام می دهیم. معمولا شستشودرهنگام مشاهده کاهش 10% میزان تولید محصول (Permeate flow) و یا افزایش 15-10% افت فشار دو سر ممبران انجام می شود.

مواد شستشو دهنده ممبران به دو دسته کلی شوینده های قلیایی و شوینده های اسیدی تقسیم می شوند و با توجه به نوع گرفتگی ، ممکن است از یکی از این دو و یا از هر دو استفاده شود.

معرفی نوع محلول شستشو بر اساس منشا گرفتگی :

1- رسوبات غیر آلی( مثل کربنات کلسیم ) : شوینده های اسیدیmembrane_chemicals_cleaner

2- سولفات ها : شوینده های قلیایی

3- اکسید های فلزی : شوینده های اسیدی

4- ذرات کلوئیدی : شوینده های قلیایی

5- سیلیس : شوینده های قلیایی

6- گرفتگی بیولوژیکی (میکروبی) : شوینده های قلیایی

7- مواد آلی : شوینده های قلیایی + شوینده های اسیدی

مراحل شستشوی ممبران اسمز معکوس (Cleaning procedure) :

1- ساخت محلول شست و شو درون مخزن CIP

2- مرحله Low flow pumping: در این مرحله ابتدا باید آب درون وسل های RO را تخلیه کرد.برای این کار در ابتدا با یک فلوی خیلی ملایم ( حدود 10% فلوی شستشو) محلول را وارد سیستم می کنیم تا آب درون وسل ها به طور کامل تخلیه شده و محلول شستشو جای آن را بگیرد.

3- مرحله Recycle: در این مرحله در فلوی حدود 50% فلوی شستشو ، محلول را در سیستم سیرکوله می کنیم تا عمده واکنش ها بین رسوبات و محلول شستشو اتفاق بیافتد.در این مرحله ممکن است محلول به شدت کف آلود شود و تغییر رنگ دهد.

4- مرحله Soaking (خیس خوردن) : در این مرحله پمپ CIPرا خاموش کرده و اجازه می دهیم که رسوبات خیس بخورند.این مرحله ممکن است بین 1 تا 15 ساعت به طول انجامد.

5- مرحله High flow pumping(پمپ کردن سرعت بالا) : در این مرحله با 100% فلوی شستشو عملیات شستشو را انجام می دهیم.این مرحله حدود 30 تا 60 دقیقه به طول می انجامد.

6- پس از اتمام شستشو ، مانند مرحله 2 ، این بار محلول درون وسل ها را خارج کرده و چند بار سیستم را با آب تصفیه شده Flush می کنیم تا دیگر محلولی درون وسل ها باقی نماند.