نقش آب در بدن ورزشکاران:
بدون نوشیدن آب سیستم بدن انسان نمی تواند به کار خود ادامه دهد، بخصوص در فعالیت های بدنی شدید که خطر بزرگ بالا رفتن بیش از حد دمای بدن نیز وجود دارد . ضرورت نوشیدن منظم آب در مقادیر جزئی از همان آغاز فعالیت بدنی بخصوص در تعریق های شدید بسیار حائز اهمیت است . طبق مطالعات علمی از دست رفتن 2 درصد از مایعات بدن به نسبت وزن ( به عنوان مثال 1/5 لیتربرای یک فرد 70 کیلوگرمی ) توانایی بدن را تقریبا 20 درصد کاهش می دهد. به این ترتیب اگر بدن 4 درصد از آب را به نسبت وزن از دست دهد توانایی آن تا 40 درصد کاهش می یابد.
اگر آب از دست رفته جبران نشود حجم مایع بین سلولی همچون حجم خون کاهش می یابد . نتیجه تمامی این فعل و انفعالات این است که بازده قلب و فشار عروق کاهش می یابد و به عضلات و پوست خون کمتر و در نتیجه اکسیژن کمتری می رسد . برای جبران این وضیعت ضربان قلب افزایش می یابد . بنابراین ورزشکار احساس خستگی می کند و ضعیف می شود و خطر اسپاسم ماهیچه ای و … و حتی خطر افزایش بیش از حد دمای بدن بیشتر می شود .
نباید فراموش کرد که عمل تعریق برای سرد کردن سیستم بدن بسیار مهم است .