رودخانه‌ها از زمانهای قدیم یکی از مهم‌ترین منابع تأمین آب اجتماعات بشری بوده است. رودخانه‌ها از این نظرباز همچنان اهمیت خود را حفظ کرده‌اند، بطوریکه هم‌اکنون در آمریکا و آلمان به ترتیب 80 و 50 درصد از آب آشامیدنی مردم از رودخانه‌ها تأمین می‌شود. یادآور می‌شود هنگام استفاده از آب رودخانه‌ها باید به مسائله تصفیه و ضدعفونی کردن آنها توجه کافی داشت.

امروزه ایجاد دریاچه‌های مصنوعی پشت سدها، یکی از بهترین روش‌ها برای تأمین آب موردنیاز شهرها می‌باشد. قابل‌توجه است که این دریاچه‌های مصنوعی علاوه بر تأمین هدف مذکور، در تأمین آب برای کشاورزی منطقه و تهیه و تولید انرژی برق نقش و اهمیت زیادی دارد. سدهای کرج و جاجرود در تأمین نیازهای شهر تهران در زمینه‌های یادشده نقش مهمی دارند.

ذخیره آب رودخانه‌ها در دریاچه‌های مصنوعی، علاوه بر اهمیت ذخیره‌سازی آن، از این نظر که ضمن این عمل،

مواد معلق و گل‌ولای آب رودخانه‌ها در پشت سدها ته‌نشین می‌شود، در تقلیل هزینه تصفیه اهمیت زیادی دارد. برای تکمیل این نظر، مابین دریاچه مصنوعی و محل تصفیه‌خانه حوض‌های ته‌نشینی ایجاد می‌نمایند.