شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود برای مشاغل زیر دعوت به همکاری می نماید.

کارشناس ارشد فرآیند

کارشناس ارشد مهندسی فرآیند تصفیه آب و فاضلاب،
حداقل 5 سال سابقه ی کار مرتبط
مسلط به تولید مدارک مهندسی
مسلط به نرم افزارهای طراحی فرآیند های تصفیه آب یا فاضلاب

ارسال رزومه

کارشناس عمران

کارشناس ارشد مهندسی عمران
حداقل 5 سال سابقه ی کار مرتبط
مسلط به تولید مدارک مهندسی
مسلط به نرم افزارهای طراحی سازه و تحلیل پی

اشنا به مبانی طراحی سازه های آبی

ارسال رزومه

کارشناس مکانیک

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
حداقل 5 سال سابقه ی کار مرتبط
مسلط به تولید مدارک مهندسی
مسلط به نرم افزارهای طراحی

PVELIT، SOLIDWORKS، TANK

ارسال رزومه

کارشناس پایپینگ

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
حداقل 5 سال سابقه ی کار مرتبط
مسلط به تولید مدارک مهندسی
مسلط به نرم افزارهای طراحی

CEASAR II، SOLIDWORKS، PDMS

ارسال رزومه

کارشناس برق

کارشناس مهندسی برق
حداقل 5 سال سابقه ی کار مرتبط
مسلط به تولید مدارک مهندسی
مسلط به نرم افزارهای مهندسی برق
مسلط به سیستم های انتقال و توزیع قدرت
آشنا به اتوماسیون صنعتی

ارسال رزومه

کارشناس ابزاردقیق

کارشناس ابزاردقیق
حداقل 5 سال سابقه ی کار مرتبط
مسلط به تولید مدارک مهندسی
مسلط به نرم افزارهای مرتبط
اشنا به مبانی فرآیندی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

ارسال رزومه

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

کارشناس ارشد مهندسی صنایع
حداقل 5 سال سابقه ی کار مرتبط
مسلط به تولید مدارک مهندسی در خصوص برنامه ریزی و کنترل پروژه
آشنا به زبان انگلیسی
مسلط به نرم افزارهای کنترل پروژه
p6

ارسال رزومه

مدیر پروژه

کارشناس ارشد یا کارشناس در یکی از رشته های مهندسی عمران، مکانیک یا مهندسی آب و فاضلاب
حداقل 10 سال سابقه ی مدیریت پروژه های زیرساخت
مسلط به مدارک مهندسی و رویه های مهندسی پروژه
آشنا به زبان انگلیسی

ارسال رزومه

جهان شیمی عمران سازان مهاب رسوبگیری آویژه صنعت توچال شیمی پارس آپادانا کیمیاب کویر تهران زیست فرا آب آتیه انرژی زاد آب جهان آب تمدن آریا صاف آب کیمیا تهران اسید آواب صنعت آبسان پالایش طراحان تصفیه صدراب صنعت ایمن آب شالوده آب پارس محیط پالا کلینیک تصفیه آب آب روپالایش پایدار مهرتاش سپاهان ابسوما اقیانوس آبی انرژی پالایش خرد تهران میراب بهساز آب رسوب پاد البرز آباشیمی پالاب صنعت پارس افروغ بنا اهوان تک آبانگان صنعت آبپردازان بهار آبنیک آبیران تارا تکنو زیست جنگ صنعت رهسرا خرد صنعت کلر اب ژیرول زانکو زلال ایران شیمبار سابیر نیرو فابست عمراب فرایند کاو لوله و ماشین سازی ایران ماشین سازی ویژه فراب زیست گامرون صنعت کیمیا رودبار وارگه سازان وهنگ ساران پاکان پالایش نهراب زیست شیمی صنعت واهب دریا صنعت – استخدام جهان شیمی – استخدام عمران سازان مهاب – استخدام رسوبگیری – استخدام آویژه صنعت – استخدام توچال شیمی – استخدام پارس آپادانا – استخدام کیمیاب کویر – استخدام تهران زیست – استخدام فرا آب – استخدام آتیه انرژی – استخدام زاد آب – استخدام جهان آب – استخدام تمدن آریا – استخدام صاف آب – استخدام کیمیا تهران اسید – استخدام آواب صنعت – استخدام آبسان پالایش – استخدام طراحان تصفیه – استخدام صدراب صنعت – استخدام ایمن آب – استخدام شالوده آب – استخدام پارس محیط پالا – استخدام کلینیک تصفیه آب – استخدام آب روپالایش پایدار- استخدام مهرتاش سپاهان – استخدام ابسوما- استخدام اقیانوس آبی – استخدام انرژی پالایش خرد- استخدام تهران میراب – استخدام بهساز آب- استخدام رسوب پاد البرز- استخدام آباشیمی- استخدام پالاب صنعت پارس – استخدام افروغ بنا – استخدام اهوان تک – استخدام آبانگان صنعت – استخدام آبپردازان بهار – استخدام آبنیک – استخدام آبیران – استخدام تارا – استخدام تکنو زیست – استخدام جنگ صنعت – استخدام رهسرا – استخدام خرد صنعت – استخدام کلر اب – استخدام ژیرول – استخدام زانکو – استخدام زلال ایران – استخدام شیمبار- استخدام سابیر نیرو – استخدام فابست – استخدام عمراب – استخدام فرایند کاو- استخدام لوله و ماشین سازی ایران- استخدام ماشین سازی ویژه – استخدام فراب زیست – استخدام گامرون صنعت – استخدام کیمیا رودبار – استخدام وارگه سازان – استخدام وهنگ ساران- استخدام پاکان پالایش – استخدام نهراب زیست – استخدام شیمی صنعت واهب – استخدام دریا صنعت جهان شیمی – عمران سازان مهاب – رسوبگیری – آویژه صنعت – توچال شیمی – پارس آپادانا – کیمیاب کویر – تهران زیست – فرا آب – آتیه انرژی – زاد آب – جهان آب – تمدن آریا – صاف آب – کیمیا تهران اسید – آواب صنعت – آبسان پالایش – طراحان تصفیه – صدراب صنعت – ایمن آب – شالوده آب – پارس محیط پالا – کلینیک تصفیه آب – آب روپالایش پایدار- مهرتاش سپاهان – ابسوما- اقیانوس آبی – انرژی پالایش خرد- تهران میراب – بهساز آب- رسوب پاد البرز- آباشیمی- پالاب صنعت پارس – افروغ بنا – اهوان تک – آبانگان صنعت – آبپردازان بهار – آبنیک – آبیران – تارا – تکنو زیست – جنگ صنعت – رهسرا – خرد صنعت – کلر اب – ژیرول – زانکو – زلال ایران – شیمبار- سابیر نیرو – فابست – عمراب – فرایند کاو- لوله و ماشین سازی ایران- ماشین سازی ویژه – فراب زیست -گامرون صنعت – کیمیا رودبار – وارگه سازان – وهنگ ساران- پاکان پالایش – نهراب زیست – شیمی صنعت واهب – دریا صنعت