ویژگی های عمومی آب:
آب شاید اولین ماده ای باشد که ما با آن آشنا شده ایم. آب تنها ماده ای در طبیعت است که به هر سه حالت گاز، مایع و جامد وجود دارد و اغلب ناخالص است.آب خالص بی طعم و بی بو و شفاف است. مقدار کم آن بی‌رنگ ولی مقدار زیاد آن آبی به‌نظر می رسد.
آب دز صفر درجه و صد درجه یخ می بندد و به جوش می آید. ولی، شرط دیگری نیز دارد و آن اینکه فشار هوا برابر یک اتمسفر باشد،( یک اتمسفر فشار هوایی است که در سطح دریاهای آزاد وجود دارد) در واقع اعداد صفر و صد بدون گفتن فشار یک اتمسفر بی معنی اند. چون با تغییر فشار هوا، آب را می توان در دمای اتاق نیز جوشاند یا منجمد کرد.
آب مایه حیات است زیرا انسان بیش از یک ماه هم می تواند بی غذا زنده بماند، اما اگر بیش از یک هفته آب به بدنش نرسد خواهد مرد.
بیش از 70% سطح زمین را آب اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها پوشانده است.
آب 60 تا 90 درصد وزن گیاه یا جانور یا انسان را تشکیل می دهد.
بدن ما در روز به هشت لیوان آب احتیاج دارد.
زندگی در آب آغاز شده است و نخستین موجودات آبزی بوده اند.