قرارداد تامین، نصب و اجرای سیستم تصفیه آب به همراه پمپاژ آب به سیستم تصفیه و پمپهای انتقال و پمپاژ آب صنعتی و شرب تصفیه شده پروژه فولاد بافت، هفته گذشته با حضور مدیران عامل دو شرکت، امضاء، مبادله و نافذ گردید و بدین صورت احداث فولاد بافت در آستانه بهره برداری نهایی قرار گرفت.
لازم به ذکر است طرح احیاء استیل فولاد بافت یکی از طرحهای هشتگانه استانی فولاد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) است و با هدف گسترش صنایع مادر در مناطق محروم، در دو بخش واحد احیاء مستقیم (تولید آهن اسفنجی) و واحد فولاد سازی با روش قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم ( CCM اجرا خواهد شد که از سال ۱۳۸۶ عملیات اجرایی بخش احیاء شروع گردیده است.
پروژه مذکور در 12 کیلومتری محور «بافت – سیرجان» قرار دارد.