چگونگی تشخیص کم شدن آب در بدن:
بیشتر ما بدون این که متوجه شویم، دچار کمبود آب هستیم و یکی از علت های شایع این امر، تشخیص اشتباه احساس گرسنگی با تشنگی است. از آن جا که برای مدت طولانی علایم تشنگی بدن را نادیده گرفته ایم، به آسانی این احساس را تشخیص نمی دهیم.

اولین نشانه های کم آبی بدن، در بخش تشنگی بسیار پنهانی است. به طور کلی یک سری نشانه ها از جمله، ناآرامی، گود شدن چشم ها و احساس خشکی لب ها ذکر شده اند.

کم آبی شدید علائم بیشتری دارد:
پوستِ خشک و سرد که انعطاف و نرمی اش را از دست داده است (زمانی که پوست به آهستگی توسط دو انگشت گرفته شود، شکل چروک به خود می‌گیرد و در این حالت می‌ماند).
سردرد، سرگیجه، کسالت و بی حالی.
افزایش تپش قلب.
ضعف یا بی حسی و یا بر عکس ناآرامی.
در بین نوزادان، این علائم نیز مشاهده می ‌شود:
نوزاد کم فعالیت تر شده و به سختی از خواب بیدار می‌شود.
گودی و کبودی زیر چشم ها.
تنفس سریع.
گودی ملاج.