فرآیند پساب صفر یا Zero-liquid discharge (ZLD) یک فرآیند ارتقاء یافته از گروه فرآیندهای نمک زدائی حرارتی است که به طور گسترده در زمینه ی نمک زدائی با ریکاوری 100 درصد، تصفیه شیرآبه زباله های شهری، تصفیه پسابهای اتمی و تصفیه پسابهای فوق سمی مورد استفاده قرار می گیرد.

فناوری ZLD یکی از گرانترین و پیشرفته ترین فرآیندهای بازیافت پساب های صنعتی است که طی سالهای اخیر توسط واحد تحقیق و توسعه ی شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش توسعه یافته و هم اکنون قابل ارائه به طیف گسترده ای از صنایع می باشد.

شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش با بهره گیری از مزایای آب شیرین کن های حرارتی، کامپوننت های سانتریفوژ تولید کیک های زائد جامد و تلفیقی از فرآیندهای پیشرفته ی نمک زدائی غشائی؛ فرآیند ZLD را به عنوان راهکاری کارآمد جهت برون رفت از بحران های آب و محیط زیست در قالب یک سبد فرآیندی ارائه نموده است. این هم آرایی موجب شده فرآیند ZLD آبسان پالایش از جنبه های زیست محیطی، بهره وری انرژی و اقتصادی، از جمله بهینه ترین فرآیند های ZLD حال حاظر باشد.