×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
اسمز معکوس بیش بازده (HERO)

اسمز معکوس بیش بازده (HERO)

  • اسمز معکوس بیش بازده (HERO)

    شرکت فنی و مهندسی آبسان پالایش با نگاهی میهنی به مسئله ی بحران آب همواره به دنبال راهکارهای نوین در سطح جهانی جهت رفع این عامل محدود کننده ی توسعه ی صنعت کشور بوده است. میزان ریکاوری پائین فرآیند اسمز معکوس RO موجب هدر رفت 20 الی 50 درصد منابع آبی در حاشیه کویر می شود به بیانی دیگر آبی که از اعماق زمین و از سفره های زیر زمینی برداشت شده، کلیه مراحل پیش تصفیه را گذرانده، وارد فرآیند شیرین سازی RO شده، در بهترین حالت طراحی فرآیند 25 درصد و در شرایط متعارف 50 درصد آب به عنوان پساب به دشت های کویری، یا حوضچه های تبخیر تخلیه می شود. در این راستا شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش پیشگام در صنعت آب ایران با تکیه بر تعاملات گسترده با مراکز فناوری آب شیرین کن در سطح دنیا افتخار دارد، فرآیند پیشرفته ی اسمز معکوس بیش بازده را به عنوان راهکاری عملی جهت غلبه بر این چالش فنی به کارفرمایان خود ارائه نماید.

 

اسمز معکوس بیش بازده (HERO) High Efficiency Reverse Osmosis یک فرآیند ارتقاء یافته از خانواده ی فرآیندهای غشائی RO است که به طور خاص جهت تصفیه آبهای شور با میزان بالای سیلیکا (حداکثر پتانسیل گرفتگی) و فاضلاب های خاص صنعتی طراحی شده است. کاهش موثر میزان گرفتگی غشاء در این فرآیند موجب افزایش میزان بازده تا 90 درصد شده و تلفات آب را به کمتر از 10 درصد می رساند.

کاربردها:

فرآیند اسمز معکوس بیش بازده (HERO) High Efficiency Reverse Osmosis ارائه شده توسط شرکت فنی مهندسی آبسان پالایش دارای کاربردهایی به شرح ذیل می باشد.

– مهندسی مجدد و افزایش بازیافت سیستم های RO موجود از 50% به بیش از 90%
– تصفیه و بازیافت زیرآب برج های خنک کننده (Blue Down)
– بازیافت انواع پساب های صنعتی غیر قابل تصفیه به روش RO متعارف
– هیبریدی نمودن فرآیند ZLD جهت کاهش هزینه های

مزایا:

مزایای فرآیند HERO نسبت به RO به شرح ذیل می باشد:

– بازیافت بیش از 90%
– دفع نمک بیشتر (خلوص بالاتر محصول)
– فلاکس بالاتر
– گرفتگی و رسوب گذاری بسیار کمتر
– مصرف مواد شیمیایی کمتر
– هزینه ی بهره برداری پائین تر
– هزینه های نگهداری کمتر
– تخیله پساب های شیمیایی کمتر (حفظ محیط زیست)

TOP
Sitemap