×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
الکترودیونایزر (EDI)

الکترودیونایزر (EDI)

  • الکترودیونایزر (EDI)

    به منظور استحصال آب با خلوص بالا (cm /EC< 2 µs ) پس از سیستم اسمز معکوس بجای سیستم رزینی Mix Bed میتوان از سیستم Electrodeionization – EDI (الکترودیالیز) استفاده کرد.

 

توصیف سیستم EDI (Electrod Deionisation)

یکی از معایب سیستم های رزینی مصرف زیاد مواد شیمیایی جهت احیاء و همچنین اشغال فضای زیاد با توجه به حجم آب تولیدی می باشد. سیستم EDI ( الکترودیالیز ) ترکیبی از فرآیند تبادل یونی و فیلتراسیون غشایی می باشد که خروجی آن آبی بدون املاح و با هدایت الکتریکی کمتر از 2/0 µs/cm است. در سیستم EDI نیز املاح از طریق فرآیند تبادل یونی از آب جدا می شوند با این تفاوت که رزین ها به طور پیوسته با جریان برق احیاء می شوند که این امر نیاز به استفاده از مواد شیمیایی جهت احیاء رزین ها را از بین می برد. هر واحد EDI متشکل از تعدادی سلول است که بین دو الکترود قرار گرفته اند.t]در هر واحد دو نوع کانال جهت عبور جریان وجود دارد:
1.کانال آب تصفیه شده یا “D” (Dilute)
2.کانال آب تغلیظ شده یا “C” (Concentrate)

کانال D حاوی رزین های آنیونی و کاتیونی می باشد که همانند یک ستون Mixed bed resine عمل می کند این زرین ها بین دو نوع غشاء قرار گرفته اند:
غشاء کاتیونی که به گونه ای طراحی شده که فقط کاتیون ها از آن عبور می کنند.
غشاء آنیونی که فقط آنیون ها از آن عبور می کنند.

it]مزایای سیستم الکترودیالیز – EDI – نسبت به سیستم های رزینی

آب با خلوص بالا یک ترکیب حیاتی برای فرآیندهای تولیدی در بیشتر صنایع دنیا می باشد . سیستم های تصفیه آب متداول برای خالص سازی یا حذف مواد جامد حل شده در آب متکی به روشهای یون زدایی بوسیله ماده شیمیایی می باشند . این سیستم های یون زدایی آب ، از یک بستر مخلوط زرین های تعویض یونی استفاده می کنند که با استفاده از فرآیندهای شیمیایی نا پیوسته باید بطور مرتب احیاء شوند به همین دلیل هر روز میلیونها گالن مواد شیمیایی برای تولید آب خالص در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این روشها علاوه بر پیچیده بودن عملیات و هزینه عملیاتی بالا ، بدلیل خطرات ناشی از احیاء شیمیایی به قوانین امنیتی شدیدی نیاز دارند چرا که در غیر این صورت اثرات منفی طولانی مدتی بر محیط زیست گذاشته می شود. با گذشت زمان ، صنایع ، سیستم های تصفیه آبی را که آب با خلوص بالاتر ، هزینه کمتر و احتیاج به استفاده ، مراقبت و نگهداری کمتر از مواد شیمیایی دارند را تقاضا می کنند . یک روش اقتصادی برای تولید آب خالص بدون استفاده از مواد شیمیایی ، استفاده از روش ترکیبی اسمز معکوس و یون زدایی الکتریکی می باشد.

کاربردهای سیستم الکترودیالیز – EDI – :

تهیه و تولید آب فوق خالص در داروسازی ها
تهیه و تولید آب فوق خالص در آزمایشگاهها
تهیه و تولید آب فوق خالص در صنایع آبکاری
تهیه و تولید آب فوق خالص در صنایع پتروشیمی ، فولاد و ….

TOP
Sitemap