×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!
پروژه احداث تصفیه خانه بازیافت فاضلاب بهداشتی شهر کرمان جهت تولید آب صنعتی مجتمع فولاد بوتیا

پروژه احداث تصفیه خانه بازیافت فاضلاب بهداشتی شهر کرمان جهت تولید آب صنعتی مجتمع فولاد بوتیا

شرح پروژه:

 شرکت فولاد بوتیای ایرانیان(سهامی خاص) در سال 1390 با هدف تکمیل زنجیره تامین فولاد کشور شروع به کار نمود . مجتمع کارخانجات فولاد بوتیای ایرانیان با احتساب 103 هکتار اراضی فضاهای جنبی و غیر صنعتی مجموعاً در زمینی به مساحت 663 هکتار در استان کرمان و در 27 کیلومتری غرب شهر کرمان احداث شده است.

 آب وهوا، عناصر تشکیل دهنده حیات از دیر باز تا به امروز، نقش شگرف و اساسی خود را در تضمین ادامه حیات برای بشر و موجودات زنده ایفا نموده اند. اینك برای استمرار زندگی، می باید به پدیدههای آلاینده محیط زیست نظیر پسابهای صنعتی و انسانی که از آلوده کنندهای اصلی منابع آبهای جاری و زیرزمینی می باشند توجه داشت و در جهت تصفیه اقدام نمود. شرکت آبسان پالایش در این زمینه با بهره مندی از تیم کارشناسی مجرب و تکنولوژی های به روز توانسته است اقدام به احداث تصفیه خانه فاضلاب مجتمع فولاد بوتیا نماید.

در این رابطه راهبری صحیح و درست تصفیه خانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. راهبری اصولی و موفق تصفیه خانه های فاضلاب، تکیه بر دستورالعمل و رهنمودهایی دارد که در آنها به طور کامل شیوه ی راه اندازی و راهبری بخشهای مختلف تصفیه خانه تشریح شده باشد.

 بازیافت فاضلاب شهر کرمان جهت استفاده ی مجدد در مجتمع فولاد بوتیا به شرح ذیل انجام گردید.

·        طراحی، ساخت و اجرای واحدهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری، واحدهای بازیافت فاضلاب تصفیه شده شامل سیستم های اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس

·        طراحی، ساخت و اجرای واحدهای حوضچه متعادل ساز، هوادهی و کلاریفایر، هاضم هوادهی

·        طراحی، ساخت و اجرای واحدهای فیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس

·        بهره برداری از سیستم های حوضچه متعادل ساز، هوادهی و کلاریفایر، هاضم، فیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس

·        طراحی، ساخت و اجرای سیستم کنترل، تابلو برق ها و تمامی ملزومات برق و ابزار دقیق

·        راه‌اندازي، برگزاری کلاسهای آموزشی و راهبري اوليه

 

با توجه به شرایط و ماهیت کمی و کیفی فاضلاب، روش تصفیه بیولوژیکی برای فاضلاب در نظر گرفته شده است. در روش تصفیه بیولوژیکی به منظور حذف بار آلودگی  (BOD5) و رسیدن به شرایط مناسب و استانداردهای زیست محیطی پساب خروجی، از روش تصفیه بیولوژیکی لجن فعال هوادهی گسترده عمقی استفاده شده است.

 تصفیه فاضلاب بهداشتی مجتمع و بازیافت و تولید آب صنعتی مورد نیاز خطوط فولادسازی شامل دو بخش می باشد:

-     واحد تصفیه فاضلاب:

تصفیه فاضلاب بهداشتی شامل واحدهای زیر می باشد که پس از کلر زنی جهت تصفیه ثانویه خوراک واحد بازیافت می شود.

·        Equalization Tank

·        Aeration Unit

·        Settling Unit & Chlorination

·        Digestion Unit

-     واحد بازیافت:

فاضلاب تصفیه شده خوراک واحد بازیافت می شود.

·        Filtration

·        Ultrafiltration System

·        UV

·        BWRO Plant

·        SWRO Plant

·                                                                                                    

ظرفیت ورودی به واحد : 720 مترمکعب بر شبانه روز

TOP
Sitemap