نمایشگاه بین المللی فولاد 1399

از شما بزرگواران ارجمند دعوت می شود از غرفه “شرکت مهندسی آبسان پالایش” در نمایشگاه فولاد، واقع در جزیره زیبای کیش بازدید بعمل آورید.

تاریخ برگزاری: 14  الی 17  مهر ماه 

   ساعت بازدید 17 الی 22

پیشاپیـش مقدمتان را گرامـی مـی داریـم.