تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

آب در صنعت چوب و کاغذ

/آب در صنعت چوب و کاغذ

چوب و تبادل آن با آب

چوب و تبادل آن با آب :
تغییر رطوبت چوب تا 30% سبب تغییر ابعاد چوب می شود، در نتیجه این موضوع مصرف چوب را با اشکالاتی مواجه می سازد. انجام تیمارهایی با استفاده از منومرها، رزین ها یا پلیمرهای مختلف در صورتی که این مواد بداخل غشا سلولی نفوذ نمایند در کاهش واکشیدگی چوب موثر […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر

مکانیزم حرکت آب در چوب

آب در چوب معمولاً از نواحی با مقدار رطوبت بالاتر به نواحی با مقدار رطوبت پایین تر حرکت می کند(Walker et al., 1993). عمل خشک کردن از سطح بیرونی چوب آغاز شده و به سمت مرکز آن حرکت می کند، همچنین لازم به ذکر است که خشک کردن لایه بیرونی برای خارج کردن رطوبت از […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر

دلایل ترک خوردن چوب در هنگام از بین بردن آب چوب

دلایل ترک خوردن چوب در هنگام از بین بردن آب چوب:
مطابق تجربه بدست آمده، مشکلات عمده در خشک کردن الوار این است که تمایل لایه های خارجی به سریع خشک شدن بیشتر از لایه های داخلی می باشد. اگر این لایه ها را بگذاریم زیاد خشک شوند “زیر نقطه اشباع فیبر “درحالیکه لایه های داخلی […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر

جهت حرکت آب در چوب

جهت حرکت آب در چوب:
بنا بر گزارش ثبت شده، نسبت نرخ های diffusion طولی به عرضی (Radial یا tangential) برای چوب ها، در رنج های از حدود 100 با مقدار رطوبت 5%، تا 2 – 4 با مقدار رطوبت 25% می باشد. (Langrish and Walker, 1993).

انتشارشعاعی(Radial diffusion) تا حدی نسبت به انتشار تانژانتی(tangential […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر

تفاوت مقدار آب در چوب

تفاوت مقدار آب در چوب:
پتانسیل شیمیایی که در اینجا شرح داده می شود، نیروی رانش واقعی برای انتقال آب به هر دو صورت فاز مایع و فاز بخار در چوب می باشد. (Siau, 1984)

انرژی آزاد گیبس بر مول ماده، معمولاً به صورت پتانسیل شیمیایی بیان می شود. (Skaar, 1933)

پتانسیل شیمیایی هوای غیر اشباع یا چوب […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر

نیروی رانش برای حرکت آب در چوب

چوب، از نظر گیاه‌شناسی، بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد.

گرچه در باور عموم چوب تنها در درخت و بوته یافت می‌شود، از نظر علمی‌در همه گیاهان آوندی وجود دارد. در چوب مجراهای زیر قابل مشاهده است:

بافت چوبی یا مجراهای چوبی، که […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر

فضای حرکت آب در چوب

فضای حرکت آب در چوب:
فضای قابل دسترس برای هوا و رطوبت در چوب بستگی به دانسیته و تخلخل چوب دارد. تخلخل، کسری از حجم فضای خالی درون یک جامد است. بنا بر گزارش ثبت شده، میزان تخلخل باید 1/2 تا 4/6% از حجم خشک دیواره سلولی باشد (Siau, 1984). از سوی دیگر، قابلیت نفوذ(permeability) اندازه […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر

خشک کردن چوب

خشک کردن چوب بر دو نوع است:
الف – خشك كردن طبيعي (هواي آزاد)
خشك كردن چوب در هواي آزاد يكي از روش هاي متداول در كارخانه هاي كوچك صنايع چوبي و كارگاه ها ي درودگري است. براي جلوگيري از تابش مستقيم نور خورشيد، هم چنين حفاظت از بارندگي، دسته هاي چوب را در زير يك […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر

آب در ساختار چوب

بطور کلی رطوبت یا همان آب در ساختار چوب به ۳ صورت مختلف وجود دارد که عبارتند از :
آب آزاد ، یا آبی که به صورت مایع در حفره های سلول های چوب وجود دارد و توسط نیروی مویینگی نگهداری می شود . درصد رطوبت با وجود آب آزاد می تواند از ۳۰ تا ۲۰۰ […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر

تاثیر رطوبت بر خواص چوب

تاثیر رطوبت بر خواص چوب:
چوب یک ماده جامد متخلخل فیبری شکل است که دارای ساختمانی با یاخته‌های سازمان‌یافته و درعین‌حال ناهمگن است.
کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی چوب نظیر وزن ، استحکام ، سختی ، خاصیت ارتجاعی ، کیفیت و دوام بشدت وابسته به درصد رطوبت چوب هستند . رطوبت چوب بصورت درصد مقدار آب موجود […]

توسط |مرداد ۵ام, ۱۳۹۵|آب در صنعت چوب و کاغذ|0 نظر