تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

پیدایش آب در کره زمین

/پیدایش آب در کره زمین

چگونگی پیدایش چشمه ها

چگونگی پیدایش دریاچه ها:
آب در طبیعت همیشه در حال گردش است و در هر نقطه با توجه به شرایط محیط، کیفیت جداگانه ای دارد. مولکول های آبی که امروز در تهران مصرف می شود شاید چند سال قبل در اقیانوس اطلس بوده و سال دیگر در اقیانوس هند باشد. به طور کلی آب در اقیانوس […]

توسط |مرداد ۳ام, ۱۳۹۵|پیدایش آب در کره زمین|0 نظر

چگونگی تشکیل رودخانه ها

چگونگی تشکیل رودخانه ها:
در ابتدای هر بارندگی آب باران یا بر اثر تبخیر به اتمسفر باز میگردد. یا به داخل زمین نفوذ مینماید. ولی با افزایش سرعت و مدت بارندگی بتدریج درصدد تبخیر کاهش مییابد و بارش بیش از مقداری میشود که زمین قادر است جذب کند. در این موقع آب در سطح زمین جاری […]

توسط |مرداد ۳ام, ۱۳۹۵|پیدایش آب در کره زمین|0 نظر

چگونگی تشکیل دریاچه ها

چگونگی تشکیل انواع دریاچه ها:
دریاچه‌های یخچالی
یخچال‌ها منشا تشکیل بیشتر دریاچه‌ها بوده و به تنهایی بیشتر از کلیه عوامل دیگر در تشکیل دریاچه‌ها دخالت دارند. این نوع دریاچه‌ها زیاد عمیق نبوده و در اثر عوامل یخچالی پدید می‌آیند. بدین ترتیب که در اثر جمع شده آب پشت مورن‌های پیشانی و یا مورن‌های انتهایی که تشکیل یک […]

توسط |مرداد ۳ام, ۱۳۹۵|پیدایش آب در کره زمین|0 نظر

چگونگی تشکیل دریاها

چگونگی تشکیل دریاها:
زمین تنها سیاره شناخته‌شده ایست که سطح آن با آب مایع پوشیده شده است، اگرچه مریخ دارای یخ‌های قطبی می‌باشد و ممکن است در سیاره‌های زمین‌سان در منظومه‌های شمسی دیگر اقیانوس وجود داشته باشد. هنوز معلوم نیست آب روی زمین از کجا آمده است، اما، با نگاهی از فضا، سیاره ما شبیه اشکال […]

توسط |مرداد ۳ام, ۱۳۹۵|پیدایش آب در کره زمین|0 نظر

چگونگی تشکیل اقیانوس ها

چگونگی تشکیل اقیانوس ها:
در خصوص شکل گیری اقیانوس ها و چگونگی تغییر و تحولات کف آن ها نظریات و عقاید گوناگونی مطرح است. امروز نظریه غالب معتقد است که کره زمین در آغاز به شکل گلوله بزرگی از گاز و گرد و غبار کیهانی بوده است که به تدریج سرد شده و عاقبت به صورت […]

توسط |مرداد ۳ام, ۱۳۹۵|پیدایش آب در کره زمین|0 نظر

بیرون آمدن اولین خشکی زمین از آب

چگونگی بیرون آمدن اولین خشکی زمین از آب:
قاره‌های کنونی زمین ۳ میلیارد سال پیش از اقیانوس‌ها سر برافراشتند. این تخمین نزدیک به یک میلیارد سال بیشتر از چیزی است که زمین‌شناسان پیش‌بینی می‌کردند.

کره زمین تنها سیاره در منظومه شمسی محسوب می‌شود که سطح آن از اقیانوس‌ها و خشکی تشکیل شده است. گفتنی است هم‌اکنون بلندترین […]

توسط |مرداد ۳ام, ۱۳۹۵|پیدایش آب در کره زمین|0 نظر

چگونگی پیدایش آب در کره زمین

چگونگی پیدایش آب در کره زمین:
سن کائنات را علم تقریباً 10 میلیارد سال تخمین میزند. سرد شدن کره زمین تقریباً 4میلیارد سال پیش اتفاق افتاده است. در این موقع ،توده گاز سیاره ما جدا شده و آتمسفر اولیه تشکیل گردیده است. در این جو اولیه ،تمامی آبهای امروزی از ترکیب اکسیژن و هیدروژن بوجود آمده […]

توسط |مرداد ۳ام, ۱۳۹۵|پیدایش آب در کره زمین|1 نظر