تصفیه خانه ی آب بکتون، یا تامس اولین پلنت عظیم نمک زدائی (آب شیرین کن) در کشور انگلستان است که در سال 2010 به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه 150 میلیون لیتر یا 150 هزار مترمکعب در شبانه روز می باشد که برای تامین آب شرب مورد نیاز یک میلیلون نفر از جمعیت لندن در نظر گرفته شده است.

ساخت این تصفیه خانه در سال 2007 میلادی با سرمایه 250 میلیون پوند برابر 1350 میلیار تومان آغاز شد. فرآیند مورد استفاده جهت نمک زدائی اسمز معکوس و فرآیند پیش تصفیه ی آن انعقاد، لخته سازی، شناورسازی با هوای فشرده و سپس فیلتراسون و جذب می باشد.

انرژی مورد نیاز این تصفیه خانه به طور کامل از منابع انرژی تجدید پذیر تامین می شود.

ساخت این تصفیه خانه توسط کنسرسیومی متشکل از Atkins انگلستان و Acciona اسپانیا انجام گرفت.