در سری 7000، فیلراسیون و ضد عفونی در یک واحد انجام می شود، که باعث کوچک تر شدن سایز امکانات و افزایش سادگی دستگاه می شود.

فیلتر FMA-7000-UV، یک ورودی برای آب، یک خروجی برای آب تصفیه شده و یک خروجی تخلیه برای تمیز کردن تجهیزات دارد. هنگامی که اب وارد محفظه ی اول می شود، سرعت آن کاهش یافته و تمام ذرات به صورت کیک بر روی توری فیلتراسیون باقی می مانند. در پایان مجرای، لامپ ماورای بنفش، باکتری ها و DNA و ویروس ها را با انتشار نور ماورا بنفش با طول موج 254nm از بین می برد.

شستن به صورت اتوماتیکی است و جریان فیلتراسیون در هنگام شستن قطع نمی شود. با هدف به حداقل رساندن تاثیر بر محیط زیست، ضدعفونی بدون اضافه کردن مواد شیمیایی به آب انجام می شود.

مشخصات فنی: