khash Cement

احداث و بهره برداری از تصفیه خانه آب در کارخانه تولید سیمان به منظور تامین آب صنعتی و
شرب با نگرش بحران کم آبی – مطالعه موردی: شرکت سیمان خاش