آب در بیمارستان

/Tag:آب در بیمارستان

آب در بیمارستان

سیستم های آب آشامیدنی در ساختمان های بزرگ نظیر بیمارستان می تواند منبع مهم آلودگی شود و در صورت مدیریت ضعیف این سیستم ها بیماری ها شایع می شوند کیفیت آب در بیمارستان ها و سایر مراکز خدمات درمانی با توجه به افراد آسیب پذیر از اهمیت خاصی برخوردار است.از سوی دیگر ویژگی […]

fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian