تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

آب در سیستم خنک کننده خودرو

/Tag:آب در سیستم خنک کننده خودرو

آب در سیستم خنک کننده خودرو

سیستم خنک کننده خودرو :
وظیفه دستگاه خنک کاری موتور احتراقی ان است که از بالا رفتن درجه حرارت موتورو ایجادضایعات در اجزای موتور جلوگیری نماید.اب در اطراف سیلندر و سرسیلندردر مجاری مخصوصی حرکت می کند .برای انکه سرعت خنک کاری مواضع گرم افزایش یابد توسط پمپی اب را به حرکت در […]