تلفن داخلی : 02122810002 | تلفن بین المللی 22817113-21-0098|info@absun.ir

آب در صنعت غذایی ولبنی

/Tag:آب در صنعت غذایی ولبنی

اهمیت آب در صنعت کنسروسازی

اهمیت آب در صنعت کنسروسازی:
آب یکی از مهمترین و بیشترین مواد مصرفی کارخانه های کنسرو سازی را تشکیل می دهد و برای مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد از جمله :
· شستشو مواد اولیه به منظور حذف آلودگی ها
· […]